top of page

Taller de historia: Reyes - Aventureros - Exploradores

Actividades de ocio y tiempo libre

Reyes - Aventureros - Exploradores

cuentos e historia para niños

Actividad de historia una vez al mes en húngaro para niños de 4 a 14 años en Valencia


El tema del taller Reyes - Aventureros - Exploradores ofrece una oportunidad excelente para el aprendizaje de la historia. A través del método lúdico del contenido de la actividad, los participantes aprenderán sobre las realidades detrás de las leyendas, figuras importantes de la historia húngara y española, aprenderán a navegar por el mapa y procesarán diferentes tipos de información.

La actividad se basa en el desarrollo de habilidades complejas. Desempeña un papel importante en el desarrollo de la memoria, la atención, la concentración y las habilidades motoras finas. Además desarrolla el pensamiento lógico, la buena comunicación y el intercambio de información, así como la expansión del vocabulario durante el trabajo individual y grupal.

El objetivo es desarrollar la necesidad de conocimiento científico en los niños, según su grupo de edad. Ser capaz de descubrir el verdadero contenido detrás de una historia y convertirse en personas abiertas, interesadas y creativas. 


Profesora: Zita Anna Apáti doctorado en Historia

Királyok – Kalandorok – Felfedezők 

Legendák és történelem havonta egyszer, magyar nyelven, 4-14 éves gyerekeknek Valenciában


A Királyok – Kalandorok – Felfedezők témaköre nagyon jó lehetőséget kínál a történelem játékos tanulására. A foglalkozás tartalmi elemeinek feldolgozásával a résztvevők megismerik a régi legendák mögött rejlő valóságot, a magyar és spanyol történelem fontos szereplőit, megtanulják a térképen való tájékozódást, valamint a különböző típusú információk feldolgozását.

A foglalkozás a komplex képességfejlesztésre épít. Fontos szerepet kap a memória, a figyelem, a koncentráció és a finom-motorikus területek fejlesztése, a logikai gondolkodás kialakítása, jó kapcsolatteremtő képesség és az információcsere, valamint a szókincs bővítése az egyéni és a  csoportos munka során.

A cél, hogy kialakuljon a gyerekekben, korosztályuknak megfelelően, az igény a tudományos megismerésre. Képesek legyenek egy adott történet mögött rejlő valódi tartalom felfedezésére,  nyitott, érdeklődő és kreatív emberek váljanak belőlük.


A foglalkozást tartja: Apáti Anna Zita Ph.D. történész

Contacto: micamino.historias@gmail.com

bottom of page